Υλικό για τον Επαγγελματία Πεδίου

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Εκπαιδευτικό Υλικό is currently closed

Σε αυτό το χώρο, είναι συγκεντρωμένο υλικό για τον επαγγελματικό προσανατολισμό προς άμεση αξιοποίηση από τον/την επαγγελματία για σχετικές δράσεις στο πεδίο. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο με βάση της τρεις κύριες θεματικές της πλατφόρμας (εργασία, εκπαίδευση , κουλτούρα και επαγγελματικός προσανατολισμός)  και περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια διερεύνησης επαγγελματικών ενδιαφερόντων , ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για έντυπη/ηλεκτρονική διανομή, παρουσιάσεις power point που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ομαδικά workshops,  βιβλιογραφία και χρήσιμες  παραπομπές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επαγγελματία πεδίου σε πολλές και διαφορετικές δράσεις επαγγελματικής ετοιμότητας  σύμφωνα με το υπόβαθρο και τις ανάγκες των νέων προσφύγων στο πεδίο. 

Υλικό για τον Επαγγελματία Πεδίου

Εκπαιδευτικό Υλικό

Expand All